NORÐ - Youth CommunitiesNORÐ - Youth Communities
NORÐ - Youth CommunitiesNORÐ - Youth Communities

NORÐ - Gemenskap mellan unga

I NORÐ skapar vi starka gemenskaper och ökad förståelse mellan unga i Norden.

Partnerskap, nordiskt samarbete, språk och kultur är en röd tråd i alla aktiviteter.

NORÐ består av en stor årlig aktivitet som kallas Ungetinget och ett antal mindre aktiviteter.

Aktiviteterna riktar sig till unga mellan 18 och 30 år från ungdomsorganisationer i alla nordiska länder, det vill säga Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Färöarna, Grönland och Åland.

Danmarks Ungdoms Fællesråd (DUF) leder projektet i samarbete med ungdomsråd och organisationer från Norge, Finland, Sverige, Island, Färöarna och Grönland.

LSU - Sveriges barn- och ungdomsorganisationer är den svenska partnern.

NORÐ finansieras av A.P. Møller och Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond till almene Formaal.

Det gör vi i NORÐ

Samhörighet

Play

Hvad er nordisk samhørighed?

Hvad er nordisk samhørighed?

Samhörighet (2023)

Videoverket är ett kreativt samarbete mellan tio unga från Norden i samband med aktiviteten Samhörighet.

De deltagande har först skrivit och talat in texter, därefter har de tolkat en annan deltagares text och skapat videomaterial till den. Verket representerar det nordiska gemenskapen med blandat nordiskt språk och nationaliteter, samt de olika deltagarnas perspektiv på ämnet baserat på personliga erfarenheter.

Favoritord - förslag på de bästa nordiska orden

Favoritord - förslag på de bästa nordiska orden

Favoritord (2023)

 

Inscenerat på Ungdommens Folkemøde NORD i Köpenhamn. Deltagarnas förslag på deras favorit nordiska ord.

Reykjavik Leadership Seminar

 

Kapacitetsuppbyggnad och delning av best practices för ungdomsorganisationer.

Nordisk kultur, språk och gemenskap.