NORÐ - Youth CommunitiesNORÐ - Youth Communities
NORÐ - Youth CommunitiesNORÐ - Youth Communities

NORÐ – Gemenskap mellan unga

Syftet med NORÐ är att skapa starka partnerskap mellan unga människor i de nordiska länderna. Gemenskap, ett nordiskt sammanhang, språk och kultur löper som en röd tråd genom aktiviteterna i projektet. NORÐ består av en större årlig aktivitet som vi kallar “Ungetinget” tillsammans med flera mindre aktiviteter under perioden 2022–2024.

NORÐ består av flera olika typer av aktiviteter. Unga kan till exempel skapa nordiska konstverk, lära sig om att söka och driva projekt och få ökad kännedom om den nordiska regionen för närmare samarbete.

Aktiviteterna vänder sig till unga människor i åldrarna 18–30 aktiva i barn- och ungdomsorganisationer i alla de nordiska länderna, d.v.s. Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Färöarna, Grönland och Åland. Det danska ungdomslandsrådet, DUF, leder projektet i samarbete med övriga nordiska landsråd i respektive land.

NORÐ är finansierad av A.P. Møller och Chastine Mc-Kinney Møller Foundation.